Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Benign (godartet) MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-04

Denne formen for MS kalles på fagspråket benign (godartet) MS. Den karakteriseres av enkeltstående attakker, og av at man henter seg inn mellom attakkene uten noen permanent funksjonsnedsettelse. Godartet MS fører ikke til noen betydelig funksjonsnedsettelse selv om man har hatt sykdommen i mange år.

Benign lindrig MS

Denne formen for MS er vanskelig å diagnostisere siden man må finne symptomer som kanskje ikke foreligger i dag, men som bare har forekommet mange år tidligere. Hvor mange som rammes av godartet MS, er ikke helt klart.

 


 

Referanser:

1. Helsedirektoratet Nasjonale faglige retningsliner (30.05.2017)

2. MS International Federation www.msif.org/about-ms/types-of-ms/ (10.11.2016)