Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Primær progressiv MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Dette er en relativt uvanlig form for MS, og svært få får denne diagnosen. Sykdommen kommer til uttrykk ved at symptomene og funksjonsnedsettelsen skjer kontinuerlig, uten noen tydelige attakker. Denne formen for MS er i dag vanskelig å behandle.

Primär progressiv MS

 


Referanser:

1. Helsedirektoratet Nasjonalge faglige retningslinjer www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/multippel-sklerose (20.09.2017)