Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Sekundær progressiv MS

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Mange med attakkvis MS utvikler etterhvert såkalt sekundær progressiv MS. I denne fasen svekkes det betennelsespregede innslaget i sykdommen, noe som fører til færre attakker. Symptomene kommer heller mer snikende og med gradvis økende funksjonsnedsettelse.

Sekundär progressiv MS

 


 

Referanser:

1. Helsedirektoratet, Nasjonale faglige retningslinjer for MS www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/multippel-sklerose (20.09.2017)