Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

MS-symptomer

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Hvilke symptomer man opplever, avhenger av hvor inflammasjonen og skadene har oppstått i nervesystemet. MS kommer til uttrykk på svært forskjellige måter fra person til person, og derfor kan det være vanskelig å forutsi sykdomsutviklingen. Noen symptomer er vanligere enn andre, og de varierer veldig fra person til person. Ofte er det slik at man bare får et fåtall av symptomene – mange av symptomene opplever man aldri.

Sirklene markerer områder hvor det er vanlig at inflammasjoner kan oppstå ved MS. Hvilke symptomer som oppstår og hvor vanlige de er, avhenger av hvor inflammasjonene oppstår.

Referanse: International MS Federation  www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/ (20.09.2017) 

Lesioner och symtom