Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Balanseproblemer

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-04

Hvis man blir rammet av motoriske forstyrrelser, først og fremst ataksi, fører det vanligvis til symptomer som svimmelhet og balanseproblemer. Symptomene oppstår oftest hvis inflammasjonen rammer lillehjernen eller hjernestammen.

Balansen kan bli påvirket av nedsatt følelse i føtter og bein, noe som gjør det vanskelig å styre bevegelsene og plassering av beina. Hvis man får svekket syn eller blir svimmel, kan det også være faktorer som påvirker balansen.

Referanse: International MS Federation (10.11.2016)