Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Kognitiv påvirkning

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Ved mer fremskreden MS-sykdom kan psykiske forstyrrelser bli et problem. Noen kan få kognitive problemer. Kognitive funksjoner er en betegnelse på blant annet hukommelse, innlæring, problemløsing osv. Man kan få større problemer med å huske ting, og det krever mer av en for å klare å konsentrere seg og trekke konklusjoner. Hos en psykolog kan du få tatt nevropsykologiske tester for å kartlegge en eventuell kognitiv påvirkning.

Det finnes en rekke ting du kan gjøre selv for å redusere den kognitive påvirkningen. Snakk gjerne med din MS-sykepleier for å få råd og henvisning til riktig fagperson innen helsevesenet.

Fatigue

Bokstavelig talt betyr fatigue; - tretthet/utmattelse eller ekstrem tretthet, og er et svært vanlig symptom på MS. Så mange som 70-90% av MS pasientene sliter med fatigue, og over 50% av pasientene opplever fatigue som det mest plagsomme symptomet. Fatigue kan utarte seg slik at du ikke kan håndtere enkle gjøremål som innkjøp av mat eller det å gå til banken (noe som en annen trøtt person skulle kunne gjøre). Så mye som 85-95% av pasientene som har kronisk fatigue, klager over kognitive problemer. Pasienter som sliter med fatigue har ofte nedsatt livskvalitet og dette er tett assosiert med depresjon. Fatigue er hovedårsaken til jobbrelaert fravær og nedsatt arbeidskapasitet.

Referanse: International MS Federation www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/cognition-and-emotional-changes/(20.09.2017)