Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Koordinasjonsforstyrrelser

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-04

Betennelser i lillehjernen (og noen ganger i hjernestammen) kan føre til koordinasjonsforstyrrelser og svimmelhet. Det blir vanskeligere å koordinere og samordne sine bevegelser, og når musklene ikke lenger vil samarbeide, kan man bli skjelven og fomlete. Det kan bli vanskelig å løse hverdagslige oppgaver, som å gripe en penn eller kneppe knappene i skjorten. Ataksi, dvs. problemer med å koordinere bevegelsene, kan også påvirke taleevnen, slik at den blir stotrete. Og tremor, dvs. skjelvinger, gjør det vanskeligere å koordinere bevegelsene.

Tilstanden er vanskelig å behandle, men fysioterapi, ergoterapi og medisinsk behandling kan være til hjelp.

Referanse: International MS Federation (10.11.2016)