Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Psykiske utfordringer

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Ved inflammasjon i storhjernen kan det oppstå psykiske forstyrrelser, blant annet med depresjoner som konsekvens. Noen blir deprimerte etter at de har fått en MS-diagnose, men det kan synes som MS-sykdommen i seg selv kan øke risikoen for depresjon.

Uansett hva som er tilfellet, er det viktig å få hjelp, og den hjelpen er det absolutt mulig å få. Depresjoner kan behandles med midlertidig medisinering og/eller ved samtaler i en periode med kurator eller psykolog.

Det ligger i sakens natur at livet blir forandret når man får en diagnose som MS. Mange befinner seg midt i livet, og selvsagte ting som familie og karriere blir plutselig ikke så selvsagte lenger. En del personer blir lettet etter å ha fått en diagnose som forklarer symptomene som de har gått og undret seg over i lang tid. Andre blir deprimert av selve diagnosen. Hvordan man enn reagerer, står man overfor en ny og ukjent situasjon som man må håndtere og bearbeide. Men du må ikke nøle med å be om hjelp!

Referanse: International MS Federation  www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/cognition-and-emotional-changes/ (20.09.2017)