Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Seksuell dysfunksjon

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

MS kan noen ganger føre til nedsatt seksuallyst og nedsatt seksuell prestasjonsevne for både menn og kvinner. De problemene som sykdommen medfører, påvirker også mulighetene til seksuell nytelse og et intimt samliv.

Årsaken til seksuell dysfunksjon kan være at nervene i hjernens lystsentrum påvirkes, og det samme skjer i ryggmargen. Dette forandrer kroppen og svekker de seksuelle reaksjonene. Visse legemidler kan også ha den bivirkningen av de svekker seksualfunksjonen.

Det finnes en rekke tips og behandlingsalternativer på dette området. Mange synes det er vanskelig å snakke om temaet, men ta det opp med legen din eller en sykepleier – det er hjelp å få!

Referanse: MS International Federation www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/sexual-problems/ (20.09.2017)