Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Spastisitet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

En del skader på sentralnervesystemet fører til at musklene blir stive og vanskeligere å bevege enn vanlig. I ryggmargen er det nervebaner som vanligvis hemmer refleksene i armer og bein. Hvis disse nervebanene påvirkes av sykdommen, kommer refleksene til å bli sterkere og musklene blir mer spente og mindre bevegelige. Dette symptomet kaller man spastisitet. Man kan lindre plagene med spasmer både ved hjelp av fysioterapi og med legemidler.

Referanse: International MS Federation www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/movement-and-coordination-problems/ (22.09.2017)