Kontakt

Genzyme Norge
Strandveien 15
1366 Lysaker

Telefon: 67 10 71 00
Fax: 67 10 71 01

Synsforstyrrelser

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2017-09-22

Betennelse i synsnerven er et vanlig symptom ved MS, og er også et vanlig ”debutsymptom”. Man kan oppleve synsforstyrrelser og noen ganger også smerter bak øyet. Noen opplever også at det gjør vondt å ta på øyet.

Hos de fleste pleier synet å komme tilbake i løpet av en til tre måneder. Hos en tredel kan en viss grad av sløret syn vedvare. Dette kan man vanligvis dessverre ikke korrigere med briller.

Dobbeltsyn er en annen synsforstyrrelse. Den skyldes at en betennelse i hjernestammen har påvirket øyemusklenes koordinasjonsevne. Mange som rammes av dobbeltsyn, blir helt friske av det.

Hvilken form for synsforstyrrelse som eventuelt oppstår, avhenger av om inflammasjonen har rammet synsnerven eller hjernestammen. De ulike formene for synsforstyrrelser man kan oppleve ved MS er:

Optisk nevritt

Betennelse i synsnerven er et vanlig symptom ved MS. Det som skjer da, er at man får uklart syn, svekket fargesyn og noen ganger også smerte bak øyet når man ser til siden. Noen opplever også at det gjør vondt å ta på øyet. Hos de fleste pleier synet å komme tilbake i løpet av en til tre måneder. Hos en tredel kan en viss grad av sløret syn vedvare.

Dobbeltsyn

Dobbeltsyn er en annen synsforstyrrelse. Det skyldes at en inflammasjon har påvirket nervene i hjernestammen som styrer øyemusklene. Når øynene ikke ser i samme retning, ser man dobbelt.

Nystagmus

MS kan føre til symptomet nystagmusm, som innebærer at øynene gjør små, rykkvise og ufrivillige bevegelser. Betennelsen oppstår da vanligvis i hjernestammen eller lillehjernen.

Referanse: International MS Federation  www.msif.org/about-ms/symptoms-of-ms/vision-issues/(22.09.2017)