VISA DIG DOCUMENT LIST

Tip a friend

tippa frienden här!

General Portlet

Vi kan ha lite text i den general portlet. Rekommenderat är väl att inte ha jättemycket text

This is the General Portlet! GREY!!

Denn här push portlet kan också ha lite text. och bild. men man kan välja textfärg och positionera texten på bilden också

Vad vara detta?

kan man göra texten större

eller varför inte?