Flimmermottagning

Förmaksflimmer och ett strukturerat omhändertagande

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-09-21

Välkommen till Flimmermottagning.se, en del av den konstruktiva diskussion som just nu pågår kring två av de största hindren i handläggningen av patienter med förmaksflimmer: Avsaknad av rutiner och organisation för ett strukturerat omhändertagande, samt dålig följsamhet till gällande riktlinjer.1-3

Här kan du – förutom att lära dig mer om förmaksflimmer – ta del av föreläsningar, studier och exempel på hur ett strukturerat omhändertagande har lett till positiva resultat runt om i Sverige och Europa.


Film: Vad är viktigast avseende antiarytmisk behandling?


Film: Leif Friberg diskuterar resultaten av sina två studier.


Titta på filmer från Strukturerat omhändertagandemöte


Filmen från Strukturerat omhändertagandemötet, 24 november 2017

Filmen från Strukturerat omhändertagandemötet, 12 december 2016Referenser
1. Hendriks J et al. Neth Heart J. 2010 October; 18(10):471–477
2. Nieuwlaat R et al. Am Heart J. 2007 Jun;153(6):1006–12
3. Wan et al. J Am Coll Cardiol. 2009;53:1690–1698

Flimmerrapporten 2018 - Att leva med förmaksflimmer