Kontakta

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Är förmaksflimmer farligt?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-03-10

Trots de ofta påtagliga besvären är den akuta flimmerepisoden mycket sällan farlig. Det är i stället långtidseffekterna av obehandlat eller otillräckligt behandlat förmaksflimmer som kan vara allvarliga. Om hjärtat arbetar snabbt och oregelbundet under längre tid finns risk för att pumpförmågan försämras och att symtom på hjärtsvikt uppträder.

En annan fara hos personer med ökad risk för blodproppsbildning är att förmaksflimmer kan leda till en stroke. Det kan inträffa om det bildas blodproppar i hjärtats vänstra förmak som sedan lossnar och förs med blodströmmen till hjärnan. Tillstånd som leder till ökad risk för blodproppsbildning är till exempel hög ålder, högt blodtryck (hypertoni), diabetes, tidigare stroke eller hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Patientinformation för nedladdning