Kontakta

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Blodproppsförebyggande behandling

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-03-10

Alla patienter med förmaksflimmer behöver kontrolleras regelbundet vad gäller risken för stroke.

Stroke kan förebyggas med blodproppsförebyggande läkemedel. I dag används huvudsakligen warfarin i tablettform. Under behandling med warfarin är det nödvändigt att kontrollera blodets levringsförmåga. Det görs med ett blodprov, så kallat PK-test, som vanligen inte behöver tas oftare än var fjärde till var sjätte vecka (dock tätare under behandlingens inledningsskede).

Behandling med warfarin innebär en viss ökad risk för allvarlig blödning men risken för stroke, om man avstår från warfarin-behandling, är nästan alltid betydligt högre.

Patientinformation för nedladdning