Kontakta

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Symtom vid förmaksflimmer

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-03-10

Förmaksflimmer kan kännas olika för olika personer. Många som drabbas upplever en sorts matthet/trötthet i kroppen och att all kraft plötsligt sinar. En del patienter upplever att de får ont i bröstet och svettas väldigt mycket.

Även om en del patienter har få eller inga symtom så upplevs en flimmerattack vanligen som obehaglig och till och med skrämmande.

Vanliga symtom vid förmaksflimmer är:

  • Hjärtklappning/hjärtrusning
  • Orkeslöshet
  • Andfåddhet
  • Tryckkänsla över bröstet
  • Yrsel

Symtomen vid förmaksflimmer försvårar ofta vardagliga aktiviteter. I vissa fall blir också själva oron för att en flimmerattack skall uppträda kraftigt begränsande.

Observera att ovanstående symtom kan ha andra orsaker. Kontakta din läkare om du har några frågor gällande ditt hälsotillstånd.

Patientinformation för nedladdning