Kontakta

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

För vem lämpar sig Multaq?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-03-03

Multaq kan användas av patienter som har episoder av förmaksflimmer och som trots behandling med pulssänkande läkemedel fortfarande har symtom av sitt flimmer. Exempel på pulssänkande läkemedel som sänker hjärtats frekvens är betablockerare.

Läkemedlet skall inte användas vid:

  • Långvarigt ihållande (permanent/kroniskt) förmaksflimmer
  • Allergi (överkänslighet) mot dronedaron eller andra innehållsämnen i Multaq
  • Vid för långsam puls (bradykardi)
  • Pågående eller tidigare episod med hjärtsvikt
  • Allvarliga njur- eller leverproblem

 

Detaljerad information finns på www.fass.se

Patientinformation för nedladdning

För vem lämpar sig Multaq?