Kontakta

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Multaq ingår i högkostnadsskyddet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-03-03

Att medicinen ingår i högkostnadsskyddet betyder att läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden. Det innebär att patientens maximala kostnad för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 200 kr under en tolvmånadersperiod.

Multaq ingår endast i högkostnadsskyddet som tillägg till standarbehandling vid icke-permanent förmaksflimmer, om minst en utav följande riskfaktorer föreligger:

  • Tidigare stroke eller TIA
  • Hypertoni
  • Diabetes
  • Hög ålder, över 75 år

 

Kontakta ditt vårdteam eller apotekspersonal om du har frågor angående högkostnadsskyddet.

Patientinformation för nedladdning