Kontakta

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Viktigt att tänka på

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-03-10

Vid intag av för stor dos:

Kontakta omedelbart läkare eller närmaste akutmottagning eller sjukhus.

Vid utebliven eller bortglömd dos:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta istället nästa dos som vanligt, vid nästa ordinarie dostillfälle.

Vid behandling med andra läkemedel:

Multaq och en del andra läkemedel kan påverka varandras effekt och i värsta fall leda till allvarliga biverkningar. Det är därför mycket viktigt att läkare som skriver ut läkemedel känner till att du behandlas med Multaq. I vissa fall kan doseringen av andra läkemedel behöva justeras.

Övrig information

Grapefruktjuice och Johannesört bör inte kombineras med Multaq eftersom det kan förändra effekten av läkemedlet.

Avbryt inte behandlingen utan att först kontakta läkare

Detaljerad information om effekt och biverkningar finns på www.fass.se.

Patientinformation för nedladdning

Relaterade länkar

Fass.se

Läkemedelsfakta om Multaq

 

Fass.se - Läkarboken

Information om förmaksflimmer