Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Verkningsmekanism

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-03-23

Praluent fungerar LDL-sänkande genom att hämma PCSK9

Genom att hämma bindningen av PCSK9 till LDL-receptorn ökar Praluent antalet LDL-receptorer som finns tillgängliga för nedbrytning av LDL. Därmed sänks LDL-kolesterolnivåerna.19

Eftersom Praluent är en fullt human monoklonal antikropp (mAb) minskar även risken för antikroppsreaktioner och bildning av neutraliserade antikroppar.20

PRALUENT verkar genom att hindra PCSK9 från att binda till LDL-receptorer. Det är en ny verkningsmekanism som tillsammans med statin ger ~ 50-60 % LDL sänkning.
Utan PCSK9-hämning: Anpassad från Abifadel M, et al. 2003. Lagace TA, et al. 2006. Maxwell KN, et al. 2005. Mayne J, et al. 2011.

PRALUENT verkar genom att hindra PCSK9 från att binda till LDL-receptorer. Det är en ny verkningsmekanism som tillsammans med statin ger ~ 50-60 % LDL sänkning.
Med Praluent: Praluent produktresumé 19

Läs referenser till texten

Se filmen om verkningsmekanismen

SASE.ALI.15.12.0081e