Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Patientinformation

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-04

Information och instruktioner

Här följer patientinformation med länkar, tester, och film om FH (Familjär hyperkolesterolemi) och om PCSK9-hämmaren och LDL-sänkaren Praluent från Sanofi.

Det är viktigt att ge patienter och vårdgivare vägledning om korrekt subkutan injektionsteknik.

Här kan du beställa material om Praluent

Se bruksanvisning och injektionsträning för Praluent - förifylld penna (75 mg/150 mg)

Ladda ner Patientinformation till dig som blivit ordinerad Praluent

Ladda ned patientinformation om Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Självtest för familjär hyperkolesterolemi

Patientföreningen FH Sverige har i samarbete med doktor Lennart Nilsson i Linköping och Emil Hagström i Uppsala tagit fram ett självtest för familjär hyperkolesterolemi. Testet kombineras med möjlighet till egenremiss till lipidspecialist.

Patientföreningen FH Sverige

FH-testet

Se filmen: Vad är FH?

Ladda ner FH Sverige broschyr till vårdpersonal och patient

Instruktionsvideo – hur man injicerar Praluent