Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Diabetes och Cancer

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2013-06-15

Patientsäkerheten är och har alltid varit det viktigaste för Sanofi. Sanofi har 80 års erfarenhet inom utveckling av insuliner och betonar säkerheten hos Lantus. Kunskap från data med över 70 000 patienter i kliniska studier, inklusive randomiserade kontrollerade kliniska prövningar samt resultaten av uppföljning av klinisk användning från 24 miljoner patientår, tyder inte på samband mellan insulin glargin och cancer.

I en publicerad metaanalys av 31 studier med Lantus sågs ingen ökad risk för cancer i grupperna som fått Lantus jämfört med kontrollgrupperna.

Studien i sin helhet kan ni läsa här

För ytterligare information vill vi hänvisa till nedanstående länkar.

läkemedelsverket.se
EMEA
ISPAD
dagensdiabetes.se
EASD - studierna i sin helhet
diabetes.org - Statement från ADA
Information om Originstudien
Läs mer på Sanofi hemsida