Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Diabetesstudier

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2014-12-10

Origin - Outcome Reduction with Initial Glargin INtervention

Origin är en stor studie på 12.612 personer med nedsatt fasteglukos, nedsatt glukostolerans eller typ 2-diabetes. De randomiserade till en injektion av insulin glargin dagligen eller standardbehandling.

Insulin titrerades mot fasteplansmaglukos (FPG) på <5,3 mmol/l och efter 2 år studerades 75 patienter med 72-timmars övervakning av glukosnivåerna genom en testmåltid. Insulinbehandlade patienter hade FPG 5,3 mmol/L och HbA1c 5,7% jämfört med standardbehandling patienter som hade FPG 6,1 mmol / L och HbA1c 5,9%. Två timmar efter måltid var glukosnivåerna signifikant lägre i gruppen insulin glargin.

Hanefeld M et al. Diabetic Medicine 2010; 27: 175-180