Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Diabetesmöten

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2014-12-10

Januarisymposium 2013

För åttonde året i rad arrangerar Sanofi ett vintersymposium kring diabetes. Denna gång genomförs symposiet fredagen den 11 januari i Stockholm och temat är "GLP-1 in combination with basal insulin-the way forward?". Diabetesintresserade läkare och sjuksköterskor inbjuds att delta vid symposiet.

För program och anmälan 

Barnsymposium 2013

Sanofi i samarbete med Barndiabetesfonden vill bjuda in diabetesintresserade barnläkare och sjuksköterskor till ett symposium med tema " Vad innebär god diabeteskontroll?" fredagen den 18 januari 2013 i Stockholm

För program och anmälan 

Almedalen 2012

Seminarium - Varför får medborgarna inget veta (om den medicin ska kvaliteten)? Varför nischar sig ingen i vårdvalets Sverige?

Tisdagen den 3 juli kl 13.45 - 15.15, Almedalens Hotell

Moderator:
Henrik Hammar, senior advisor

Deltagare:
Mats Eriksson (m) regionråd Halland och ordförande SKLs sjukvårdsdelegation
Dag Larsson (s) oppositionsråd, Stockholms Läns Landsting
Jonas Andersson (fp) oppositionsråd, Västra Götalandregionen
Anders Åkesson (mp) regionråd, Region Skåne
Magnus Kåregård medicinsk rådgivare Hälsovalskontoret, Region Skåne
Carina Nordqvist Falk chef för Hälsovalskontoret, Region Skåne
Henrik Almkvist chefsläkare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting
Anders Lönnberg ordförande DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige och
ordförande i SSDF, Storstockholms Diabetesförening

Välkommen!

Läs hela programmet på sanofi.se

Barnsymposiet 2012

Somatiskt omhändertagande av nyinsjuknade diabetespatienter

Ämnen som togs upp var bland annat klassifikation och registrering, för och emot inläggning på sjukhus, behandling av patient med eller utan symptom och ketoacidos mm.

Beställ: Referat från Barnmötet 2012

Barnsymposiet 2010
Kost och diabetes

Som moderator för dagens symposium och ordförande i Barndiabetesfonden inledde Johnny Ludvigsson årets barnmöte med att tacka för allt stöd som, bland annat genom dessa möten, ges till Barndiabetesfonden och svensk barndiabetesverksamhet.

Det finns mycket som återstår att göra på barndiabetesområdet. Vi borde ha kommit mycket längre och det återstår mycket arbete och forskning innan vi har möjlighet att bota eller förhindra alla skador som barndiabetes orsakar. Eftersom detta arbete inte går av sig själv är allt stöd av stor vikt.

Beställ: Referat från Barnmötet 2010
Ladda ner: Referat från Barnmötet 2010.pdf

Vintersymposium 2012 – referat

Årets tema Hypoglykemi

Ett kliniskt dilemma inom diabetesvården: sambandet mellan blodsockerkontroll och risken för hypoglykemi. En god glukoskontroll minskar risken för mikrovaskulära sjukdomar, med den ökar risken för hypoglykemi. Nästan alla aspekter för hypoglykemi vid typ 1 och typ 2 diabetes togs upp på mötet.

Beställ: Referat från vintersymposiet 2012

Vintersymposium 2010 - referat

Mona Landin-Olsson, en av deltagarna i paneldebatten skrev ett kort referat från mötet den 15 jan "Implementering av de nya nationella riktlinjerna". Detta har blivit publicerat på Dagens Diabetes.

Läs: Mona-Landin Olssons referat
Beställ: Referat från Vintersymposiet
Ladda ner:  Referat från Vintersymposiet.pdf

Vintersymposium 2010 
Implementering av de nya nationella riktlinjerna

De nya nationella riktlinjerna för diabetesvård kom den 13 januari 2010, efter ett långt förarbete och en bred remissomgång. Timingen var perfekt då vårt årliga Januarisymposium med titeln ”Implementering av de nya nationella riktlinjerna” gick av stapeln den 15 januari.

Intresset var stort och samlade kring 160 deltagare från hela landet. Mötet behandlade olika aspekter på den pratiska implementeringen och uppföljningen av riktlinjerna i den kliniska diabetesvården i form av presentationer och en öppen diskussion mellan dels föreläsarna och dels olika representanter från bl a patientföreningen, politiker mm.

Referaten från 2009 års januarimöten

Ladda ner referat från 16 januari: Målblodsocker vid typ 2-diabetes.pdf
Ladda ner referat från 23 januari: Barndibetes och fysisk aktivitet.pdf