Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Pressmeddelanden - Sanofi

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2013-06-15

Sanofi träder in i flera nya världsomspännande avtal

Avtal med CureDM om nya regenerativ förening Pancreate ™ (proisletide acetat) är en förstklassig mänsklig peptid, som har visat sig stimulera bildandet av funktionella insulinproducerande neo-öar från bukspottkörtelns stamceller. Att återställa hela öar skulle vara avgörande för att rätta till blodsockersvängningarna i samband med diabetes. Detta gör Pancreate ™ till en helt ny metod att behandla sjukdomen. Pancreate ™ kommer in i fas 1-studier under 2010.

Läs pressmeddelandet på sanofi-aventis.se

Avtal med AgaMatrix om Blood Glucose Monitoring

Sanofi och AgaMatrix kommer tillsammans att utveckla innovativa lösningar inom diabetesvården, i syfte att förenkla patienters och vårdgivares behandling av diabetes. De produkter som enligt avtalet syftar till att minska den upplevda komplexiteten i att hantera patienter som står på insulinbehandling.

Läs pressmeddelandet på sanofi-aventis.se

Lixisenatide

Den 15 april meddelade sanofi-aventis resultaten av en placebokontrollerad fas 3 studie på typ 2-diabetes av GLP-1 analogen Lixisenatide, den första av de fas 3 "GetGoal" prövningsprogrammet. I den studien på 12-veckors ingick 361 patienter med typ 2-diabetes, och lixisenatide, en gång dagligen minskade HbA1c  avsevärt jämfört med placebo. Fler patienter som stått på lixisenatide har nått målet på HbA1c under 7%, och det fanns en signifikant effekt på postprandiell glukos. Lixisenatide var väl tolererad. De fullständiga resultaten kommer att presenteras på EASD, och de återstående GetGoal kliniska prövningsprogrammet fortsätter.

Läs pressmeddelandet på sanofi-aventis.se