Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Använda Insulin lispro Sanofi®

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-11-11

Insulinbehovet är olika för olika individer och påverkas av en rad faktorer.

Insulin lispro Sanofi® administreras genom subkutan injektion eller kontinuerligt subkutant via infusionspump men kan också ges intramuskulärt, vilket dock ej rekommenderas. Om det anses nödvändigt kan Insulin lispro Sanofi® också administreras intravenöst, t ex för att kontrollera blodsockernivån vid ketoacidos, akut sjukdom eller under intra- och postoperativa perioder.

Subkutan administrering ska ges i lår, skinkor eller buk. Injektionsstället ska alterneras så att samma injektionsställe inte används mer än ca 1 gång per månad.