Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Så använder du Insuman Basal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Här hittar du praktisk information hur du börjar med Insuman® Basal vid nyinsättning alternativt vid byte från annat insulin.

Dosering - viktigt att titrera upp dosen

Rekommenderad startdos är 10 enheter, men individuella behov styr.

Dosen Insuman Basal som krävs för att nå uppsatt HbA1c-mål kan variera kraftigt mellan olika patienter. Det är viktigt att titrera upp dosen tills målet är uppnått. Nedan visas hur Insuman Basal kan användas vid effektiv upptitrering:

  • Fasteblodsocker över 10 mmol/l tre dagar i följd – öka med 6 enheter
  • Fasteblodsocker 8-10 mmol/l tre dagar i följd – öka med 4 enheter
  • Fasteblodsocker 6-8 mmol/l tre dagar i följd – öka med 2 enheter
  • Fasteblodsocker 4-6 mmol/l tre dagar i följd – ingen justering
  • Fasteblodsocker under 4 mmol/l tre dagar i följd – minska med 2 enheter

Viktigt att titrera upp dosen