Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Byte av insulinpreparat till Insuman Basal

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Behov att justera (till exempel minska) dosen kan uppstå omedelbart efter byte av insulinpreparat. Noggrann metabol kontroll rekommenderas vid byte av insulinpreparat och under de närmast påföljande veckorna.

Byte från annat NPH-insulin till Insuman® Basal

  • En dos → samma dos Insuman Basal
  • Två doser → samma dos Insuman Basal

Från och med 1 april 2011 finns NPH-insulinet Insuman Basal i injektionspennan SoloSTAR. SoloSTAR är mycket uppskattad av både patienter och vårdpersonal eftersom den är lätt att lära ut och lätt för patienterna att använda. Unikt för SoloSTAR är att den går att använda upp till 80 enheter per injektion.

Injektionspennor

Det finns två olika typer av injektionspennor för Insuman Basal, förfyllda injektionspennor och flergångspennor.