Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Komplikationer av diabetes

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2017-01-06

Diabetesfot

Neuropati med nedsatt känsel är den viktigaste orsaken till diabetesrelaterade fotproblem. Förekomsten av sensorisk neuropati kan kontrolleras på ett standardiserat sätt med Semmes-Weinsteins Monofilament:

Låt först patienten känna monofilamentspetsen på handryggen
(hud med normal känsel).

 • Be patienten blunda och säga Ja när hon/han känner beröringen
  under foten
 • Tryck monofilamentspetsen 90 grader mot testpunkterna under
  1,5 sek och ta sedan bort
 • Monofilamentet ska böjas 0,5-1 cm vid testet för att trycket ska
  vara standardiserat
 • Testa på de tre ställen, angivna på bilden (undvik förhårdnader)
  Vid osäkert svar - testa igen

Patienten har nedsatt skyddande känsel under foten om monofilamentet inte kan förnimmas i 1-3 punkter. Detta bör i så fall leda till åtgärd, till exempel optimerad diabetesbehandling och utprovning av ortopediska hjälpmedel.

Ladda ner instruktionen Diabetesfot här

Beställ ett Monofilament

Behöver du ett Monofilament? Beställ det här

Referens

Text: Björn Eliasson, Diabetescentrum, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg

Diabetesfot är en komplikation av diabetes