Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Är alla GLP-1 receptoragonister likadana?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-10-10

Det finns viktiga olikheter och filmen nedan visar några av de viktigaste skillnaderna mellan de olika GLP-1 receptoragonisterna.

Se film om GLP-1 receptoragonister

GLP-1-receptoragonister: Kortverkande och långverkande

Det finns två huvudsakliga typer av GLP-1-receptoragonister: Kortverkande och långverkande.

  • Långverkande GLP-1 preparat har sin huvudsakliga effekt på fasteblodsockret medan kortverkande GLP-1 preparat har större effekt på blodsockerstegringarna efter måltid.
  • Kortverkande GLP-1 receptoragonister har en mer uttalad effekt på tömningen av magsäcken, ökar insulinutsöndringen och trycker dessutom ner glukagonutsöndringen mer än vad de långverkande gör.1

En kombination av basinsulin och en kortverkande GLP-1-receptoragonist är en kompletterande behandling som inriktar sig på både faste- och postprandiella glukosstegringar. Detta leder i sin tur till förbättrad HbA1c kontroll vilket på sikt kan leda till minskad sjuklighet.

Referenser

1. Vidal et al. European Endocrinology, 2013;9(2):76-81