Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Vanligast med GI-relaterade biverkningar

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Lyxumia®s vanligaste biverkningar är liksom övriga GLP-1 receptoragonister GI relaterade. Dessa är mestadels lindriga och övergående.1

I jämförande studier visar Lyxumia en tendens till lägre antal GI biverkningar jämfört med exenatid och liraglutid.2,3,4

Lägre antal GI biverkningar

Referenser

1. Lyxumia SPC
2. Rosenstock et al. Diabetes Care 22 May 2013 (EPub ahead of print)
3. Kapitza et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 2013
4. Get Goal Programmet