Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Lyxumia i kombination med insulin

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Lyxumia® är en GLP-1 receptoragonist, som tas en gång om dagen med indikation och subvention att läggas till basalinsulin1. Basalinsulinets effekt på fastevärdet kompletterar Lyxumias effekt på måltidsstegringarna efter måltid.

Lyxumia - ett värdefullt tillägg till basinsulin

Lyxumia - ett värdefullt tillägg till basinsulin

I Get Goal L2 och Get Goal Duo 13 visar Lyxumia en god effekt på HbA1c givet som tillägg till basalinsulin under 24 veckor.

I Get Goal L och Get Goal Duo 1 visar Lyxumia en god effekt på HbA1c givet som tillägg till basalinsulin under 24 veckor.

En negativ aspekt med insulinbehandling är viktuppgång. När Lyxumia ges som tillägg till basalinsulin har Lyxumia en gynnsam effekt på vikten.

När Lyxumia ges som tillägg till basalinsulin har Lyxumia en gynnsam effekt på vikten.
* Get Goal L: Randomiserad, 24 veckor. Patienter hade i snitt använt insulin i tre år.
** Get Goal Duo 1: Randomiserad, 24 veckor. Patienter hade i snitt använt insulin i tre månader.

Hypoglykemi

Patienter som får Lyxumia med en sulfonureid (SU) eller ett basinsulin kan ha ökad risk för hypoglykemi till följd av lägre sockervärden – detta även om Lyxumia i sig inte ger hypoglykemi. Minskning av dosen SU eller basinsulin kan övervägas för att minska risken för hypoglykemi.1

Referenser

1. Lyxumia SPC
2. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep; 36(9):2489-96
3. Riddle M, et al. Diabetes Care. 2013 Sep; 36(9):2497-503