Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Lyxumia sänker blodsockerstegring vid måltid1

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2018-10-10

Se film om Lyxumia

Har effekt på blodsockerstegringarna efter måltid

Lyxumia® är en kortverkande GLP-1 receptoragonist med uttalad effekt på blodsockerstegringarna efter måltid. Studien från Meier och medarbetare jämför den blodsockersänkande effekten efter en standardmåltid mellan Lyxumia och liraglutid efter 28 dagars användning.

Studien från Meier och medarbetare jämför den blodsockersänkande effekten efter en standardmåltid mellan Lyxumia och liraglutid efter 28 dagars användning

Primärt effektmått var förändring i postprandiellt plasmaglukos (PPG) exponering från baslinjen till dag 28 efter en testmåltid (frukost). Randomiserad, öppen, parallell-grupp, multicenterstudie.

Studien visar tydligt att Lyxumia ger en signifikant bättre sänkning av måltidstoppen jämfört med liraglutid vid den första måltiden. Det är viktigt att känna till de skillnader som finns mellan de olika GLP-1 receptoragonisterna för att kunna skräddarsy behandlingen för varje enskild patients behov.

Referens

1. Meier JJ, Rosenstock J, Hincelin-Méry A et al. Effect of lixisenatide vs liraglutide on glycemic control, gastric emptying, and safety parameters in optimized insulin glargine T2DM ± metformin. ADA 2014; poster 1017-P www.diabetes.org/diabetes)