Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Suliqua® sänker HbA1c mer jämfört med Lantus®1

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-12-08

På patienter med typ 2-diabetes som är okontrollerade på basinsulin visar studien att med Suliqua® kan HbA1c sänkas till 52 mmol/mol jämfört med 58,5 mmol/mol med Lantus®. Med Suliqua® nådde patienterna uppsatt HbA1c-mål på 30 veckor.

Suliqua sänker HbA1c mer jämfört med Lantus

Bildtext: Randomiserad, öppen, parallella grupper, 30-veckors behandling, n=736 typ 2-patienter.
Anpassad från Aroda et al. Diabetes Care sept 2016.

Fler patienter når målet med Suliqua jämfört med Lantus

Med Suliqua® nådde fler patienter uppsatt HbA1c-mål med färre biverkningar än vid behandling med GLP-1 och basinsulin studien. Patienterna hade typ 2-diabetes och var okontrollerade på basinsulin. Biverkningar som är vanliga vid behandling med GLP-1 agonist är gastrointestinala biverkningar såsom illamående, kräkningar och diarré. Vanliga biverkningar vid behandling med basinsulin är hypoglykemier och viktuppgång.

Fler patienter når målet med Suliqua jämfört med Lantus

Bildtext: Randomiserad, öppen, parallella grupper, 30-veckors behandling, n=736 typ 2-patienter.
Anpassad från Aroda et al. Diabetes Care sept 2016.

Referens:
1 Aroda et al. Diabetes Care sept 2016

Approval ID: SASE.LALI.17.11.0382