Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Toujeo (insulin glargin) - nästa generations basinsulin

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2019-01-22

Toujeo® har fått prissubvention och finns nu till förskrivning.

Toujeo ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

  • Den glukossänkande effekten av Toujeo är jämnare och förlängd jämfört med effekten av Lantus®
  • Effekten av Toujeo varar längre än 24 timmar1
  • Lägre risk för hypoglykemier jämfört med Lantus hos typ 2 patienter2
  • Samma kardiovaskulära säkerhet som för Lantus3

Den glukossänkande effekten av Toujeo är stabilare och förlängd jämfört med effekten av Lantus.1

Den glukossänkande effekten av Toujeo är stabilare och förlängd jämfört med effekten av Lantus.

Minimitext Toujeo

Toujeo® (insulin glargin) ℞, F, A10AE04, 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog.
Indikation
: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna.
Varning och försiktighet: Toujeo skall ej användas för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information se www.fass.se
Förpackningar: Toujeo SoloStar 5x1,5 ml.
Prisuppgift: Se www.fass.se
Kontaktuppgifter: Toujeo tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén feb 2018.

Toujeo ingår i läkemedelsförmånerna till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Dosregimen för Toujeo® (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. I kliniska studier har man efter initiering sett att för det med styrkan på 300 enheter/ml kan krävas i genomsnitt en 10-18% högre insulindos för att uppnå motsvande glukoskontroll som med 100 enheter/ml

Referenser

1. Becker et al. Diabtes Care 2015; 38 (4):637-643
2. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-3243
3. Toujeo SPC

Toujeo (insulin glargin)

Touejo insulin glargine 300 U/ml

Frågor om insulinpennor från Sanofi: 020-526887