Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Färre hypoglykemier med Toujeo

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Resultaten från kliniska prövningar visar att förekomsten av bekräftade nattliga hypoglykemier och bekräftade hypoglykemier totalt under dygnet var lägre hos patienter som behandlades med Toujeo jämfört med patienter som behandlades med Lantus, hos patienter med typ 2-diabetes som behandlades i kombination med tabletter eller måltidsinsulin. 

Toujeos minskade risk för bekräftade nattliga hypoglykemier jämfört med Lantus vid typ 2-diabetes visades hos patienter som behandlades i kombination med tabletter (48 % relativ riskreduktion) och för bekräftade under hela dygnet (23 % relativ riskreduktion) från vecka 9 till slutet av studieperioden.

Nattliga hypoglykemier

Nattliga hypoglykemier

Hypoglykemier under hela dygnet

Hypoglykemier under hela dygnet

Kumulativt antal konfirmerade eller allvarliga hypoglykemier per patient.1

Nattliga hypoglykemier/patientår

Nattliga hypoglykemier/patientår

Figuren visar på sambandet mellan HbA1c och antalet svåra eller bekräftade nattliga hypoglykemier (≤ 3,9 mmol/l) per patientår under den fördefinierade underhållsperioden (vecka 9 till 6 månader). Behandlingsvinsten för en patient som behandlas med Toujeo® istället för Lantus, kan således tas ut i form av antingen färre nattliga hypoglykemier eller bättre HbA1c.2

Referenser

1. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-3243
2. Riddle MC, et al. Diabetes Care 2014;37:2755–276