Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Jämn glukosprofil med Toujeo

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

En hög glukosvariabilitet leder till ökad risk för både hypo- och hyperglykemier. Ju jämnare och mer förutsägbar blodglukoskurvan är desto lättare är det att unvidvika hypo- och hyperglykemier. Behandling med Toujeo® medför en lägre variabilitet jämfört med Lantus®.1

Glukosprofiler, medel (SE), mmol/l

Glukosprofil

Den intraindividuella variabiliteten med Toujeo var låg (17,4 %) vid steady state, vilket ger en större förutsägbarhet.2

Referenser

1. Becker et al. Diabtes Care 2015; 38 (4):637-643
2. SPC Toujeo
3. Becker RH, et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17(3):261–267