Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120 
Box 30052
104 25 Stockholm 
Sverige

Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Toujeos verkningsmekanism

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-22

Toujeoo® är en ny beredning av Lantus® som bildar en kompakt depå subkutant med en halvering av ytan på depån jämfört med Lantus.1 Detta ger en långsammare och mer långvarig utsöndring av Toujeo över hela dygnet.2

Halvering av ytan på den subkutana depån

Halvering av ytan på den subkutana depån

Den minskade injektionsvolymen med 2/3 resulterar i att en mindre depå bildas vid injektion subkutant. Den mindre ytan hos den subkutana depån mot omgivande vävnad ger en ytterligare fördröjd frisättning jämfört med Lantus. Det är samma antal molekyler men omgivande vätska har minskats. Antal enheter är dock samma, det vill säga 1:1 förhållande.

Volymen minskar med 2/3

Volymen minskar med 2/3

Den glukossänkande effekten av Toujeo är stabilare och förlängd jämfört med effekten av Lantus. Effekten av Toujeo varar längre än 24 timmar (upp till 36 timmar) vid kliniskt relevanta doser.

Referenser

1. Owens DR, et al. Diabetes Metab Res Rev 2014;30:104–119, Shiramoto M, et al. Diabetes Obes Metab. 2015 Mar;17(3):254–260
2. Becker et al. Diabtes Care 2015; 38 (4):637-643