Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Frågor och svar om lågt blodsocker (hypoglykemi) och högt blodsocker (hyperglykemier)

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Ändras förmågan att känna hypoglykemier?

Är det vanligt att personer med långvarig diabetes (>20 år) har en försämrad förmåga att känna hypoglykemier?

Svar: Ja, det är mycket vanligt.

Vad händer om man missköter sin diabetes?

Svar: Risken att utveckla mikro- (det vill säga ögon, njur och nerv) och makrovaskulära (hjärt-kärl) komplikationer ökar.

Jag undrar vad som händer när man hamnar i diabeteskoma?

Svar: Blodsockret stiger, ketoner (syror) bildas och kroppen blir kraftigt uttorkad. Tillståndet är livshotande och sjukhusbehandling måste påbörjas snarast.

Konsekvenser av hypo- hyperglykemier

Jag undrar vilka långsiktiga konsekvenser hypo- och hyperglykemier man kan få och vilka kort- / långsiktiga skador man kan få om man hamnar i koma av dem. Under förutsättning att man vaknar upp då. Är permanenta skador vanliga, eller brukar man återhämta sig helt efter hypo- eller hyperglykemisk koma?

Svar: Enstaka hypo- och hyperglykemier ger sannolikt inga skador varken kort- eller långsiktigt. Allvarligare, frekventa hypo- och hyperglykemier som leder till sjukhusvård, särskilt vid samtidig medvetslöshet, kan ge skador såsom hjärnskador. Dock kan även frekventa hypoglykemier som leder till medvetslöshet som man vaknar upp ifrån av sig själv på längre sikt ge minnesrubbningar.

Vad kan hända när en person fått för högt blodsocker?

Utsätter sig personen för fara för sitt eget liv vid inflammationer eller om han/hon äter oregelbundet och inte motionerar?

Svar: Ja, det kan man säga. Alla dessa tillstånd ger insulinresistens, och det innebär att det egna insulinets effekt avtar och kroppen behöver därför bilda betydligt mer insulin än normalt pga insulinresistensen. I förlängningen kan man se det som att personen utsätter sig för fara för sitt eget liv.

Regelbundet intag av föda, frukost, lunch och middag, är därför viktigt liksom att utöva motion. Infektioner ökar också insulinresistensen hos en patient med typ 2-diabetes - och blodsockret stiger på grund av detta.

Kan man dö om man hamnar i koma och ingen glukagonspruta ges?

Svar: Du tänker på insulinkoma = medvetslöshet med lågt blodsocker. Som anhörig, har man som du mycket riktigt tar upp, möjlighet att ge glukagonspruta vid insulinkoma för att hastigt höja blodsockret. Är man, vid insulinkoma, ensam utan någon anhörig eller god vän intill sig så är alla former av medvetslöshet allvarligt.

Största risken är att magsäcksinnehållet hamnar i lungan, med risk för kvävning. Denna risk är störst om individen samtidigt tagit alkohol. Det är därför det är så viktigt att man innan sänggående, efter diskodans eller efter mindre mängd alkohol, tar ett blodsockerprov och att äta upp sig om provet är under 7 mmol/l. Detta för att minska risken för insulinkoma.

Kan man bli resistent mot insulin?

Jag har efter 38 års typ 1-diabetes oförklarligt drabbats av hyperglykemi. Jag har varit inlagd och utredd men inga fysiska orsaker har hittats. Problemet kvarstår och jag kräver nu dubbel dos mot tidigare. Kan man bli resistent mot insulin efter så lång tid?

Svar: Efter ett antal år är det ofta så att mängden insulin behöver ökas pga insulinresistens, precis som du skriver. Orsaken är kanske viktuppgång eller att man rör sig mindre än tidigare. Genom att tillföra mer insulin kommer man förbi den uppkomna insulinresistensen.

Varför svettas man så mycket när man har lågt blodsocker?

Svar: Vid lågt blodsocker frisläpps stresshormonet adrenalin. Det är detta som gör att man ska få upp blodsockret. Sockret från levern släpps ut i blodcirkulationen. Insulinkänningen gör också att man känner av att det är lågt socker genom adrenalineffekten, hjärtklappning, svettning och darrhänthet.

Det är detta som kallas insulinkänning - och påkallar uppmärksamhet hos individen att blodsockret är lågt. Adrenalin ger också hungerkänsla som gör att individen äter mer. Blodsockret går också upp av denna orsak.

Olika blodsockervärden under dagen

Högt sockervärde på morgon 12.5 sedan under dagen runt 8, vad beror det på?

Svar: Är det så att du har 4 doser insulin med det långverkande på morgonen, så talar ett högre morgonblodsocker (än under dagen) för att du har för liten dos långverkande insulin. Samverka med din doktor eller diabetessköterska kring insulinändring. Viktigt att ta ett blodsocker kl 3-4 på natten. Är det så att detta är lågt kan blodsockret stiga framemot morgonen, så kallad rekyl. Tag därför ett blodsocker vid 3-4-tiden innan du har kontakt med din läkare eller sköterska.

Hur mår man när man ligger fel i värdet?

Jag fick i veckan veta att jag har diabetes typ 2 och jag vet ingenting om det. Jag har fått två mediciner som jag ska ta en tablett till natten och en tablett om dagen. Hur vet jag att mitt socker inte ligger där det ska... hur mår jag när det är fel?

Svar: I början av behandlingen kan det vara bra att få en liten förpackning, kanske 10 stycken. blodsockerstickor för att testa sig någon gång per dag, oftast bäst innan frukost. Är det så att blodsockret fortfarande är högt så känner du av detta genom att du törstar och behöver kissa mycket.

Frågorna har besvarats av:

Dr Henrik Falhammar
Endokrinolog och Internmedicinare, Karolinska Institutet
Stockholm 2009

Docent Stig Attvall
Diabetescentrum, Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg 2009