Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Frågor och svar om komplikationer med diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Mun och ben domnar bort

Jag är en tjej på 17 år som har haft typ 1-diabetes i ca 5 månader. Jag har märkt att mina ben och min mun domnar bort, ibland i samband med lågt blodsocker, men inte alltid. Är detta vanligt, och vad beror det på?

Svar: Om symptomen alltid kommer vid lågt blodsocker är detta den troligaste orsaken. I annat fall kan du konsultera din ordinarie doktor för utredning/provtagning.

Måste jag amputera?

Jag har haft diabetes i 31 ar. Har fått torr hud på tån som har börjat att bli ett sår. Jag behandlar varje dag med att tvätta rent. Ibland blir det bättre men kommer tillbaka. Detta är ett litet sår. Litet hål. Vad har jag att vänta mej?

Svar: Om man sköter såret väl liksom sin diabetes är risken för amputation låg. Blir såret värre bör läkare uppsökas. Tänk på att sår bör ej utsättas för tryck och att barfotagång ska undvikas om nervskador finns i fötterna.

Läs mer om fötter och fotvård

Risk för komplikationer?

Om man har ett långtidssocker som ligger under 6 och har gjort det i flera år, finns det ändå risk för komplikationer?

Svar: Riskerna är minimerade med ett så bra långtidssocker men ej noll. Även andra faktorer spelar in såsom blodtryck, blodfetter, rökning, gener och likande.

Varför svettas man på nätterna när man har diabetes?

Svar: Det kan man göra av olika orsaker. Du bör söka läkare för att utesluta bland annat sköldskörtelsjukdom och förhöjda nivåer av tillväxthormon (akromegali).

Min typ 2-diabetes försvann

Efter en gastric by pass operation försvann min typ 2-diabetes, jag förstår inte varför. Jag har även neuropati i fötterna, kan det tänkas att detta blir bättre på sikt.

Svar: Vid gastric by pass brukar typ 2-diabetesen bli betydligt förbättrad, ibland kan tom all behandling utsättas. Detta beror inte bara på viktnedgången. Neuropatin kan bli något förbättrad men kommer dock att finnas kvar.

Har man rent allmänt sämre immunförsvar vid diabetes? Bör man i så fall ta spruta 2 mot den nya influensan?

Svar: Ja, immunförsvaret är något sämre vid diabetes ffa vid dålig blodsockerkontroll. Troligen räcker dock en spruta vid svininfluensavaccineringen.

Hur länge kan man klara sig på tablettbehandling för sin diabetes?

Svar: Det är mycket individuellt hur länge man klarar sig med enbart tabletter. Normalt sett brukar insulin behövas, 5 till 10 år efter typ 2-diabetes diagnosen.

Om man struntar i att man har diabetes och äter som vanligt, hur länge kan man göra det?

Svar: Om man struntar i att man har diabetes får man sämre metabol kontroll och riskerar fler diabeteskomplikationer.

Läs mer om tablettbehandling

Jag har blivit utan hörsel på vänster öra. Jag har haft diabetes i 34 år, kan det vara en komplikation?

Svar: Diabetes är associerad med plötsligt dövhet och detta kan ibland behandlas med en kortisonkur. Om plötsligt dövhet inträffar bör öronläkare konsulteras omgående.

Fråga om mina ögon. Adventitia, media och intima - vilken skada sker i kärlen?

Svar: Kärlen kan ”läcka” och utfällningar ses, små blödningar kan ske, små bråck (aneurysm) syns på kärlen samt nya kärl bildas vilket kan påverka synen.

Varför gör det ont i axlar om man har typ 2-diabetes?

Svar: Upp till 30 % av individer med typ 2-diabetes klagar på axelbesvär. Orsaken kan vara flera exempelvis inflammation, kalkutfällningar i leden och liknande.

Kan en trög mage med hemorrojder och toalettbesök var fjärde dag (efter mycket linfrö och vatten) vara en komplikation?

Svar: Ja, trög mage kan vara en komplikation till diabetes.

Diabetesfot?

Jag har typ 2-diabetes och det känns så konstigt i mina fötter när jag går. Ungefär som jag har sockerdricka i fötterna. Jag har alltid skor på mig inomhus. Vad kan det vara?

Svar: Du har troligen drabbats av neuropati det vill säga nervskador beroende av din diabetes. Man bör dock kontrollera vitamin B12 som också kan ge nervskador.

Läs mer om nervsystemet

Varför luktar det syrligt i rummet där personen som har typ 1-diabetes sover i?

Svar: Det kan vara ”ketondoft” och denna finns om blodsockret är högt och ketoner (=syror) bildas. Detta kan vara farligt så om sådan lukt finns bör blodsocker och ketoner kontrolleras.

Läs mer om ketoner

Påverkas njurarna mer med lågt blodsocker?

Vill försöka hålla en nivå på mellan 5-6 på morgonen, men ibland ligger jag lågt, mellan 3-4. Min fru säger att det påverkar njurarna mer om jag ligger för lågt än för högt (7-9) stämmer det?

Svar: I första hand är det högt blodsocker som påverkar njurarna.

Läs mer om högt blodsocker och vad som händer på lång sikt

Är kramper i vad- och lårmusklerna nattetid vanligt för diabetiker?

Vilken hjälp finns? Har provat många olika mediciner förutom massage och stretch. Detta är mycket plågsamt nattetid och förstör nattsömnen.

Svar: Benkramper är vanligt och är vanligare ju äldre man är. Vissa studier har ej funnit någon association med diabetes. Man bör alltid kontrollera lite olika prover för att se om någon bakomliggande orsak kan finnas. Behandlingen är inte alltid lätt men olika mediciner kan prövas, dock finns alltid biverkningar.

Nikotin och diabetes

Jag läste att rökning inte är så bra för diabetiker. Själv är jag diabetiker och snusar. Påverkar detta till exempel mina ögons välbefinnande? Jag röker inte. Nikotinet är alltså inte bra? Det är inte själva "rökningen i sig”, med rök och det som åker ner i lungorna som egentligen är det skadliga?

Svar: Nikotin som finns i höga doser i snus höjer blodsockret, hjärtfrekvens och blodtryck vilket är ej bra. Rökning skadar också lungorna vilket ej snus gör.

Läs mer om nikotin, rökning och diabetes

Kan man se om någon ligger högt?

Är det någon skillnad gällande symtom och omvårdnad vid hypoglykemi och hyperglykemier? Vad ska man tänka på, förutom att vid lågt blodsocker ska ge kost och att vid högt blodsocker ge insulin. Kan man se på patienten om det är högt eller lågt utan att ta blodsocker?

Svar: Till viss del går det att se om någon ligger högt eller lågt, men det är alltid bäst att kontrollera blodsockret då misstolkningar ofta sker.

Diabetes och följderna av högt blodsocker

Kan en person få för högt blodsocker på grund av att kroppen förtvinas i snabb takt tillsammans med ingen möjlig motion?

Svar: Ja, genom ökad insulinresistens på grund av för lite motion, för mycket kalorier, övervikt, för mycket frustrerande stress - och detta gör att efter några år stiger blodsockret och typ 2-diabetes uppkommer.

Frågorna har besvarats av:

Dr Henrik Falhammar
Endokrinolog och Internmedicinare, Karolinska Institutet
Stockholm 2009

Docent Stig Attvall
Diabetescentrum, Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg 2009