Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Frågor och svar om motion och diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Jag ska åka Vasaloppet, behöver jag ändra min insulindos då?

Svar: Ja, det måste du sannolikt göra. Hur detta skall göras bör du diskutera med din läkare då detta beror väldigt mycket på hur du brukar motionera samt vilken typ av insulinbehandling du har.

Är det farligt/negativt att träna när man har sämre värden och tar musklerna stryk istället för att tränas?

Jag är 24 år, diabetiker och behandlad med insulinpump. Jag har senaste åren legat sämre till i HbA1c av olika anledningar. Jag är väldigt fysisk och rör på mig mycket men har på senare tid känt att jag inte orkar alls lika mycket som jag gjort innan, samt att jag mycket lättare får kramp i musklerna.

Svar: Först av allt vill jag säga att det är otroligt bra att du är så fysiskt aktiv! Generellt sett så är det dock inte så bra att träna om blodsockret ligger över 15 eller under 4. Kroppen blir då lättare stressad (ökade stresshormoner i blodet bland annat) vilket gör att blodsockret svänger upp och ner mer.

När man har ett HbA1c på ca 94 mmol/mol funderar jag på två alternativ. Är det så att du får för lite insulin? ...eller är det så att du får blodsockersvängningar och så kallade rekyler, dvs stressorsakade blodsockerhöjningar pga blodsockerfall i samband med träningen? När man inte riktigt vet, och även börjar må sämre i samband med träning är det ju viktigt att få veta (även med tanke på att ditt HbA1c ju är i överkant).

En metod som många diabetesmottagningar har tillgång till är kontinuerlig blodsockermätning, så kallad Guardianmätning, där man får kurvor på sina blodsockernivåer i samband med olika aktiviteter. Det kanske skulle kunna hjälpa dig, om du inte redan har gjort en sådan mätning?

Hoppas du får ordning på dina blodsockernivåer så att du mår bättre och fortsätter att vara fysiskt aktiv!

Höjs blodsockret av motion?

Jag är en ganska aktivt tränande diabetiker. Jag tränar oftat på eftermiddagen (gång/stavgång/cykling/styrketräning på gym) och då brukar blodsockret vara stabilt. Nu har jag provat med att träna innan frukost och innan insulinintag, det gick inte... blodsockret steg ganska mycket. Provade med att äta först, ta insulin och sedan träna, men det är samma där. Blodsockret stiger oftast. Min fråga är. Hur länge bör man vänta med att träna efter insulinintag? Eller spelar det egentligen någon roll?

Svar: Jag förstår att du är lite undrande då man traditionellt sett brukar se en sänkning av blodsockret vid fysisk aktivitet. Särskilt när man är diabetiker så ökar kroppens känslighet för befintligt insulin (oavsett om det är ens egenproducerade vid typ 2-diabetes, eller om det är injicerat insulin såsom vid typ 1-diabetes), men även ickediabetikers insulinkänslighet ökar också. I och med att känsligheten ökar för insulin brukar blodsockret istället gå ner. Du beskriver ju ett annat scenario, där du istället har uppmärksammat en höjning av blodsockret efter fysisk aktivitet på morgonen.

När man tränar på morgnarna är det viktigt att tänka på att kroppens lagrade kolhydratreserver antagligen är mycket låga, varför kroppen istället använder det lagrade fettet som energidepå. Morgonsockervärdet är ofta ganska lågt också. Mitt förslag är att om man vill träna på morgonen kan man dela upp frukosten i två delar. Före träningen äter man de långverkande, fiberrika kolhydraterna och hoppar oftast över frukostdosen insulin. Efter träningspasset tar man andra halvan av frukosten tillsammans med sitt insulin, dock oftast en reducerad dos. Lösningarna ser ju också olika ut beroende på olika fysiska aktivitetsformer, där intensiv kort träning (löpträning t ex) kräver andra lösningar än lågintensivare men längre aktivitet (promenad t ex). Det bästa är att prova sig fram och hitta sitt sätt som fungerar, där frekventa blodsockerkontroller förstås är viktigt.

I ditt fall gick ju blodsockret upp efter träning, och jag misstänker att du helt enkelt fick en ökad halt av stresshormonet adrenalin i samband med träningen (så kallad rekyl) på grund av att du under en period hade blodsockerfall utan att märka det. Hur du tränade, intensitet och träningstid, och vilken kombination med mat och insulin du valde kan kanske förbättras? Det är ju också svårt att dra kloka slutsatser av enstaka motionspass, ofta är det ju bra att få in rutiner och regelbundenhet vad gäller träningen också, dvs återkommande pass på regelbundna tider. Då blir det också lättare att lära sig hur man reglerar både mat och insulin för att må så bra som möjligt.

Hoppas du inte tycker att mitt svar är nedslående, utan att du fortsätter och motionera regelbundet. Motion är ju kanske det viktigaste ”friskpillret” vi kan ge kroppen, oavsett om vi har diabetes eller inte.

Vad ska man äta efter träning?

Jag undrar vad jag skall äta när sockret är på väg ner efter träning innan läggdags. Jag äter alltid efter träning, men innan sänggående sjunker ibland sockret fast jag äter o äter. Vad är ett säkert kort att äta för att få sockret att stanna o gå uppåt igen? Ibland kan jag få vänta 1-2 timmar för att kunna gå och lägga mig för sockret inte vill gå upp.

Svar: Risken för hypoglykemier (blodsockerfall) finns alltid vid fysisk aktivitet, både under passet men framför allt 30-40 min efter passet. Beroende på intensitetsgrad och passets längd kan risken för hypoglykemier hålla i sig uppåt ett dygn. Därför behöver man verkligen planera ett fysiskt aktivitetspass.

2-3 timmar före träningspasset behöver man äta en rejäl måltid, och då ta sitt insulin (möjligen med reducerad dos beroende på planerad aktivitet). Under långvariga träningspass kan typ 1 diabetiker behöva äta/dricka snabba kolhydrater för att hålla blodsockret jämt.

Efter passet behöver man kontrollera blodsockret upprepade gånger, precis som du verkar göra, för att inte lägga sig innan blodsockret är stabilt igen. Är blodsockret fortfarande på väg ner kan snabba kolhydrater (såsom druvsocker) vara ett bra sätt att förebygga framtida rekyler (hypoglykemier som orsakar stresspåslag i kroppen som ökar blodsockret men istället gör kroppen mer okänslig för insulin) och på ett säkert sätt få upp blodsockret igen. Många brukar också behöver minska sin nattdos av insulin efter ett rejält träningspass.

Lycka till, och bli inte avskräckt från att träna pga blodsockerfallen! Även människor med diabetes springer exempelvis maraton! Det krävs bara lite mer planering i samband med träningspassen – pröva dig fram!

Frågorna har besvarats av:

Dr Joanna Uddén-Henningsson
Medicinkliniken, S:t Görans sjukhus
Stockholm 2009