Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Insulinbehandling vid sjukdom

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2017-02-02

Hur påverkas insulinbehandlingen av infektion och feber?

Det blir ofta mycket svårare att hålla bra kontroll på blodsockerläget när du är sjuk och du riskerar att drabbas av höga blodsockervärden (hyperglykemi). I de flesta fall ökar insulinbehovet på grund av infektioner även om man rör sig mindre och äter mindre när man är sjuk.

Detta beror på att sjukdom som förkylning, andra infektioner eller skador medför att kroppen hamnar i en stressituation. Kroppen svarar då med att utsöndra stresshormoner som till exempel adrenalin och kortisol. Hormonerna har en viktig uppgift i att höja blodsockret som svar på stressreaktionen för att skydda individen. 

Av denna anledning är det viktigt att du, även om du är sjuk och äter dåligt eller till och med kräks, fortsätter med din diabetesbehandling och kontrollerar blodsockret ofta och noga. Är du det minsta osäker ska du ta kontakt med din läkare eller diabetessköterska.