Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Blodsockerkontroll och insulinbehandling

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-01-30

En person som lever med diabetes mår bäst, både på kort och lång sikt, om blodsockret ligger lågt men inte så lågt att insulinkänningar uppstår. För att kunna styra och utvärdera din behandling kontrollerar du själv ditt blodsocker. Detta görs med ett stick i fingret och med hjälp av en blodsockermätare i hemmet kan du få reda på ditt blodsockervärde inom 15 – 30 sekunder.

Glukoshalten i blodet (det som brukar kallas blodsockerhalten), är normalt för en person som inte har diabetes ca 4 mmol per liter blod när du vaknar, och ca 6 – 8 mmol senare på dagen. Givetvis är det bra att ha ett blodsocker som ligger så nära dessa normala värden som möjligt. Du måste alltid väga detta mot risken för känningar. Vilka värden som gäller för just dig bestämmer du tillsammans med din läkare/diabetessköterska.

Många diabetespatienter kontrollerar sitt blodsocker flera gånger om dagen, ofta på morgonen och inför måltider. Men även om kontrollerna är många ger de inte en fullständig bild av hur behandlingen fungerar. Därför ska också ditt långtidsvärde (HbA1c-värdet) kontrolleras, minst några gånger per år.

En sorts blodsockermätare.