Administrationsgränssnitt för Hjälpte denna informationen dig-funktionen

Nedan listas samtliga sidor där användarna svarat på om informationen var till hjälp eller inte. Enbart sidor där minst en användare har svarat på om informationen var till hjälp visas. Procentsatsen är kopplat till antalet Ja/Nej-svar i förhållande till det totala antalet svar och inte till antalet besök.

Du kan välja tidsperiod genom att fylla i från- och tilldatum och sedan klicka på filtrera. Från: Till:

Datumen ska skrivas in i formatet YY-MM-DD tex: 2012-01-28

Sidans namn Sidans ID-nummer Länk till sidan (med url) Totalt antal Ja-röster Totalt antal Nej-röster
Diagnostisera diabetes 3842 /Startsida_insulin/Om-diabetes/Diagnos/ 40 Ja (76.92 %) 12 Nej (23.08 %)

Showing 1-1 of 1

Antal sidor

1