Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Behandling av typ 1-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Det främsta målet med all behandling av diabetes är att få en så normal blodsockernivå som möjligt. Blodsockernivån påverkas av vad du äter, hur du mår, hur mycket du rör på dig och insulinbehandlingen. Maten är en hörnsten i all diabetesbehandling. Diabeteskost är inte någon extrem diet utan vanlig, sund mat. Du som har diabetes ska inte välja annorlunda mat än alla andra som vill äta nyttigt, det vill säga mycket grönsaker, fibrer och att undvika för mycket fett och socker.

Insulinbehandling vid typ-1 diabetes

Typ 1-diabetes måste alltid behandlas med insulin eftersom kroppen inte själv producerar något insulin, då de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln förstörts. Insulinbehandlingen skräddarsys helt efter individuella behov och planeras tillsammans med ett diabetesteam. Behandling av typ 1-diabetes sköts vanligtvis av en diabetesspecialist.

Vid behandling av typ 1-diabetes har man som mål att uppnå en så normal blodsockernivå som möjligt. Vid insulinbehandlingen försöker man efterlikna den friska bukspottkörtelns insulinbildning.

Den vanligaste behandlingsprincipen vid typ 1-diabetes består av ett långverkande basinsulin som täcker det basala behovet, kombinerat med måltidsinsulin som tas i samband med måltider för att möta de blodsockerstegringar som då uppstår.

Du kan även få behandling med hjälp av en insulinpump. Insulinpumpar ger en jämn kontinuerlig tillförsel av insulin under hela dygnet och du kan med pumpen ge stötdoser av insulin till måltider.

Läs mer om basinsulin

Läs mer om måltidsinsulin

Läs mer om insulinpump

”Smekmånadsperioden”

Ofta är det så att patienter som nyss insjuknat i typ 1-diabetes och påbörjat insulinbehandling i början behöver mycket små insulinmängder. Detta beror på att de kvarvarande insulinproducerande cellerna har återhämtat sig något och kan producera något mer insulin.

Denna period brukar kallas ”smekmånadsperioden” eller ”honeymoon perioden” och är övergående varvid insulinbehovet sakta ökar igen.

En balansgång mellan högt och lågt blodsocker

Det är viktigt att med hjälp av behandlingen få så bra kontroll på blodsockret som möjligt. Samtidigt som det är viktigt att blodsockret inte blir för högt är det lika viktigt att undvika att det blir för lågt och man får insulinkänningar, så kallade hypoglykemier (lågt blodsocker). Detta kräver att man lär sig teknik för att själv kontrollera sitt blodsocker. Blodsockerkontroller görs enkelt med hjälp av behändiga blodsockermätare avsedda för hemmabruk. Det är också viktigt att man lär sig känna igen tecken på för lågt blodsocker, så att man kan motverka detta i god tid, genom intag av druvsocker (som man alltid bör ha tillgängligt) eller kolhydrater i annan form.

Läs mer om hypoglykemi (lågt blodsocker)

Läs mer om hyperglykemi (högt blodsocker)

Diabetesbehandling är som ett pussel av mat, motion och insulin.