Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Förekomst av typ 2-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

  • I Sverige har ca 3-4 % av befolkningen diabetes, vilket motsvarar ca 470 000 personer.  
  • Ungefär 85 % av alla patienter med diabetes har typ 2-diabetes.
  • Mörkertalet på odiagnostiserade personer med typ 2-diabetes är troligtvis stort eftersom diagnosen oftast sätts många år efter sjukdomsdebuten. 
  • Internationella studier befarar en ca 40 % ökning av typ 2-diabetes de närmaste 25-30 åren.

Förekomsten av typ 2-diabetes ökar i världen

Typ 2-diabetes är den vanligaste diabetesformen med en förekomst som växer lavinartat i världen. Den största ökningen globalt ses i Asien (ffa Indien), Mellanöstern och Amerika, tätt förknippat med livsstilsförändringar i form av mera stillasittande och ohälsosammare kosthållning.

Barn och typ 2-diabetes

På senare år har det tyvärr, framförallt i USA, men även Europa blivit allt vanligare att även barn drabbas av typ 2-diabetes. Orsaken till detta är, åtminstone delvis, att övervikt och fysisk inaktivitet blivit allt vanligare hos barn. I Sverige är det är trots allt fortfarande ovanligt med typ 2-diabetes hos barn och ungdomar.

Referenser:
Diabetes, Alvarsson et al, University Press 2007
Diabetes, Agardh et al, Liber 2009
www.diabetes.se 2011-11-11

Forekomst av diabetes, Sverigekarta