Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Metabola syndromet

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

I stora, världsomfattande studier, har man uppmärksammat att vissa riskfaktorer för typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdom kan samverka och öka den totala risken. Denna ansamling av riskfaktorer brukar kallas ”metabola syndromet”.

Det metabola syndromet kan definieras på många olika sätt, och ingen internationellt vedertagen definition finns idag. Många forskare ifrågasätter också om syndromet över huvud taget existerar. Men de flesta kan nog ändå enas om, att om man uppfyller flera av syndromets kriterier löper man stor risk för att utveckla typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

Riskfaktorer som ingår i metabola syndromet:

  • Bukfetma (ökat midjeomfång; för män >102 cm och för kvinnor >88 cm)
  • Förhöjda blodfetter
  • Förhöjt blodtryck
  • Förhöjt fasteplasmaglukos (IFG)