Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Motion och idrott vid typ 2-diabetes och insulinbehandling

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2016-02-26

Insulinbehandling medför extra risker för blodsockersvängningar vid fysisk aktivitet och det är viktigt att registrera faktorer som påverkar blodsockret inför, under och efter ett motionspass. Förbereder man sig på samma sätt före träning eller tävling ökar möjligheten till att upprätthålla en bra glukoskontroll. Tidpunkt för dos, mängd insulin och mängd kolhydrater är viktiga faktorer. Det är också viktigt att ta med i beräkningen, hur intensiv aktiviteten är och hur länge den varar.

Några orsaker till varierande glukosvärden

Hypoglykemi (lågt blodsockervärde) kan uppstå om:

 • Du tar för mycket insulin. Kan vara vid "felaktig" tidpunkt eller för stor dos
 • Idrotten varar mer än 30-60 min utan att extra kolhydrater tillförs
 • Idrotten är högintensiv (50-75 % av maximal prestationsförmåga)
 • Det är för dig en ny form av aktivitet, vilket kräver mer energi

Hyperglykemi (Högt blodsockervärde) kan uppstå vid:

 • Dålig kontroll på diabetesläget med höga blodsockervärden och/eller
 • Brist på insulin före och under fysisk aktivitet och/eller
 • Tävling som medfört ökade halter av adrenalin (stresshormon) och/eller 
 • Kort intermittent anaerob intensitet (tex. sprint i intervall) vilket medför ökad nivå av stresshormoner och/eller
 • För stor mängd kolhydrater

För att försöka motverka svängningar på blodsockernivån och för att minska risken för hypoglykemi kan det vara bra att tänka på att planera, vid fysisk aktivitet som är intensiv eller varar längre än 30 minuter. Detta kräver anpassning av insulindos och eller kolhydrater. Kolhydrater är av stor vikt vid fysisk aktivitet som varar > 60 min.

Insulin

 • Det är en fördel om det går att anpassa insulindoseringen till sådan tidpunkt att insulinnivån minskar då den fysiska aktiviteten påbörjas. Anpassning måste givetvis göras i förhållande till vilken insulinsort (basalinsulin, måltidsinsulin) man använder sig av.
 • I det fall dosen ges alldeles före aktiviteten måste mängden kolhydrater ökas för att undvika låga glukosnivåer.
 • Sträva efter startvärde för plasmaglukos kring 8 mmol/liter och kompensera sedan glukosfallet vid aktiviteten med kolhydrater. Att starta med värden mellan 10 och 15 mmol/liter kan vara en orsak till att plasmaglukosvärdet förblir högt även efter aktiviteten.
 • Är den fysiska aktiviteten ökad jämfört med "normaldagen" bör basalinsulindosen för kommande natt sedan reduceras.

Kolhydrater

 • Mängden kolhydrater ska anpassas till behovet och måste utprovas genom frekvent provtagning vid träning. Mängden beror på kroppsvikt, typ av fysisk aktivitet och nivå av insulin.
 • Behovet av kolhydrater under fysisk aktivitet motsvarar 10-30 g (1-3 dl söt saft eller sportdryck) per 30 min för en individ som väger 70 kg.
 • Måltid innehållande såväl kolhydrater som fett och protein rekommenderas snart efter fysisk aktivitet. Uppladdningen för nästa dygn startar redan då. Detta motverkar också risken för nattlig hypoglykemi.

Läs mer om kost vid diabetes

Fysisk aktivitet är grunden i diabetesbehandlingen

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att fysisk aktivitet är grunden i diabetesbehandlingen och att risken för svängande blodsockervärden inte får påverka lusten att motionera eller idrotta.

Har man besvär med svängande blodsocker skall man inte tveka att diskutera detta med sin diabetesmottagning.